Grit Wessel

Grit Wessel

.NET udvikler

Personlig information

Jeg er 37 år (født i 1979).

Sammen med min forlovede Jesper, har vi tre børn - Jonas 2009, Albert 2011 og Tali 2013.

Introduktion

Jeg er stærkt motiveret af at omforme kunders forretningsbehov til færdig fungerende it-systemer, i den proces kan jeg varetage opgaven fra et tidligt formuleret ønske, analysere og designe til en fullstack implementering.

Af natur er jeg struktureret, målrettet og resultatorienteret. Jeg sætter en ære i at være blandt de bedste til at estimere opgaver korrekt og afslutte dem rettidigt. Jeg er en stabil og loyal arbejdskraft man kan regne med, og som kunderne efterspørger.

Nye teknologier begejstrer mig. Det giver mig arbejdsglæde at arbejde med nye aspekter af Microsoft stacken og relaterede teknologier. Jeg har en høj indlæringshastighed og mine mest motiverende projekter har været med brug af AngularJS, Bootstrap, REST services og WPF med on the project learning.

I projekter er jeg god til at arbejde i teams, indgår nemt i en helhed med andre udviklere og er glad for hjælp og sparring med kollegaer, når problemer skal løses. Når opgaverne er fordelt fungerer det godt at arbejde koncentreret selvstændigt på opgaver i løbet ad dagen, så der virkelig kan leveres. Jeg motiveres ved at give viden fra mig og lejlighedsvis hjælpe andre udviklere videre med deres opgaver.

Fritidsinteresser

 • Socialt samvær med familie og venner
 • Fritidsdykning (PADI AOW + NITROX certifikat)
 • Frivilligt foreningsarbejde
 • Sidste gode oplevelse: Copenhagen Air Experience (simuleret "frit fald")

Udvalgte projekter / kunder

Amgros / Udbudssystem (eProcurement), medicinske udbud (2006-2016)

 • Projekter: Udbudssystem til medicinske indkøb, web dashboard, omskrivning af webservices.
 • Opgaver: Programmering og tilpasning af EU udbudssystem, der anvendes af medicinalindustrien og sundhedssektoren i Danmark, og administreres af Amgros.
  • Forretningslogik, nye skærmbilleder, avancerede databasesøgninger, databaserapporter, og import/eksport af XML filer mellem Amgros og EU myndigheder i Bruxelles der fører kontrol med udbudsprocessen.
  • Løbende forbedringer af systemet og processerne, bl.a. optimering af forberedelsesprocessen for udbud.
  • Skabe (programmere) nyt web-baseret Dashboard til overblik over igangværende processer, herunder aktive EU udbud for den enkelte udbudsmedarbejder, early warnings i forbindelse med deadlines, mv.
  • Løbende vedligehold og opgradering af systemets arkitektur til .NET 4.5, bl.a. omskrivning af webservices til anvendelse af Entity Framework, etablere proxy-webservices, mv.
 • Min rolle: Opfylde kundens forretningsmæssige behov, herunder udforme konkrete tekniske løsningsforslag, prototyper og programmering. Løsningen formes og designes sammen med kunden ifølge en agil proces. Programmere Dashboard front-end, formulere krav til back-end interface produceret af kollega, og udrulning den endelige løsning.
 • Anvendte teknologier: C#, Entity Framework, REST service, CDM Flexible udviklingsværktøjer, Smalltalk (VSE), XML, SQL, Crystal Reports, JavaScript, Telerik Kendo UI, Foundation, Angular JS, JSON.

CDM People / Callcentersystemer (2013-2016)

 • Projekter: Indsamling af e-permissions, mødebooking, detailing, kategorisering af opkald og e-mails.
 • Opgaver: Administrere og vedligeholde specialiserede callcentersystemer.
  • Indsamling af e-permissions fra læger på vegne af medicinalvirksomheder.
  • Outbound callcenterfunktionalitet med ringelister/batches og registering af udfald.
  • Oprette kundespecifikke e-mail skabeloner og websider pr. system/kunde.
  • Udvikle og vedligeholde multitenant callcentersystem til alle opgaver, herunder bl.a. detailing og mødebooking.
  • Producere nyt Outlook 2013 add-in til kategorisering af inbound e-mails af medarbejdere i callcenter/kundecenter, og matche afsenderen mod eksisterende kunder. Anvendes til brug for udgiftsdeling mellem afdelinger samt kontrol af kvalitet.
 • Min rolle: Vedligeholdelse og udvikling af callcenter systemerne, samt tilpasning af kundespecifikke ønsker og kundespecifikke designs af e-mail- og websider. Behandling og import af data. Derudover udtræk af data til kunden samt trække rapporter over callcentrets performance og succesrate.
 • Anvendte teknologier: CDM Flexible, Smalltalk (VSE), C#, WPF, XAML, SQL Server, ASP.NET web forms, HTML, CSS, Bootstrap.

Alka Forsikring / Kampagnestyring (2005-2016)

 • Projekter: Kampagnestyring, integrationer til web, forsikringssystem og ”permission master”, omskrivning af webservices fra SOAP til REST, windows service til overvågning af automatiske jobs.
 • Opgaver: Tilpasning og vedligehold af CDM Flexible digitalt marketingsystem, som er et ”e-marketing” eller ”Campaign Automation” system.
  • Installation og konfiguration af digitale markedsføringsprocesser.
  • Afsendelse og modtagelse af bulk e-mail og direct mails (papir).
  • Indgående og udgående telemarketing via callcenter.
  • Udvikle dynamiske websider, nye skærmbilleder til agenterne, nye overvågningsgrafer, nye rutiner til generering af opkaldslister, m.v. systemintegrationer, mv.
  • Implementering og programmering af integration til forsikringssystemet TIA for at foretage automatiske prisberegninger der sendes som tilbud til kundeemner via www.alka.dk.
  • Design og implementering af automatiseret kommunikation til emnerne via e-mail.
  • Omskrivning af SOAP webservices til REST samt opgradere/anvende Entity Framework.
  • Udvide funktionalitet i webservices med ekstra logging og rettighedsstyring samt lave tilsvarende proxy webservices, der matcher kundens og driftscenterets sikkerhedskrav.
 • Min rolle: At samarbejde med kundens IT afdeling omkring installation og udrulning af løsningen, som kræver forholdsvis meget teknisk infrastruktur. At programmere, implementere og teste løsningen, som er udformet af leverandørens og kundens projektledere i fællesskab, samt foretage ændringer af back-end databaser. At programmere og omskrive webservices, samt teste og implementere disse hos kunden. At programmere en windows service, der sender besked til permissionmaster om Inaktive kunder og bounce mails og overvåger automatiske jobs.
 • Anvendte teknologier: C#, Entity Framework, CDM Flexible Advanced Campaign Management, Smalltalk (VSE), SMTP server, IMAP server, IIS webserver, Webservices, XML, Windows Server (2000/2003/2008), IIS, FireDaemon (serverbaseret app-container), CDM Server.

Uno-X Automat og Neste Oil, Finland / Fuelserver (2011-2016)

 • Projekter: Priskrigs- og udstyrsovervågningssystem.
 • Opgaver: System til real-time overvågning af salg på stationer, prisstyring, overvågning af stationsudstyr i CDM Flexible og på web.
 • Min rolle: I et mindre team at udvikle løsningen i CDM Flexible til Uno-X, samt omskrive windows service til Entity Framework og tilpasse løsningen til Neste Oils POS udstyr. Derudover lave en web-baseret real-time rapport med overblik over salg til Neste Oils hovedkontor.
 • Anvendte teknologier: C#, Windows service, Entity Framework, JavaScript, Highcharts, Bootstrap, AngularJS, Smalltalk (VSE)

Arbejdserfaring

Solution Specialist/Senior Systemkonsulent hos CDM A/S

Januar 2006 - nu

Udvikling af ny kundetilpasset software til kunder i den offentlige sektor, energiselskaber og bank/forsikring. Tilpasning (programmering) af rammesystem og udvikling af software til digital marketing til kunder i den offentlige sektor samt bank/forsikring. Primært med C#, SQL backend med en web frontend, CDM Flexible (Smalltalk).

Projektkoordinator hos CDM A/S

Juli 2005 - januar 2006

Koordinere supportsager, intern IT support og drift af servere, opsætning af nye PC’ere, koordinere projektopgaver for mindre kunder.

Kontorassistent hos RevisionsTeam I/S

November 1993 - oktober 2009

Bogføring og afstemning, samt intern IT support. Studie/deltidsjob.

Bogholder hos Poul Hoegh ApS

August 2003 - juni 2005

Regnskabsansvarlig, herunder bogføring, løn, moms og lager.

Sekretær hos DTU, Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, Sektion for Maritim Teknik

Februar 2001 - juli 2001

Sekretær og webmaster.

Studentermedhjælper hos Polyteknisk Boghandel

Januar 2001 og august 2001 (i forbindelse med studiestart)

Modtagelse og registrering af bøger.

Certificeringer og kurser

Microsoft certificeringer

 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customization
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Installation & Configuration
 • Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-based Client Development
 • Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET

Kurser

 • Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
 • Advanced Crystal Report

Diverse interne kurser og selvstudie på Microsoft Virtual Academy (mva.microsoft.com)

Uddannelse

Erhvervsakademiet Nordsjælland

2001 - 2003

Multimediedesigner AK

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1998 - 2001

Levnedsmiddelingeniør (uafsluttet uddannelse)

HTX Hillerød

1995 - 1998

Højere Teknisk Eksamen

Færdigheder og værktøjer

Sidst anvendt

Erfaring

Visual Studio 2013 (2012 og nyere) 2016 Høj
Team Foundation Server (anvendelse) 2016 Medium
Microsoft .NET (1.1 og nyere) (cert. 70-528, 70-315) 2016 Høj
C# 2016 Høj
Entity Framework (4.0 og nyere) 2016 Høj
LINQ/Lambda 2016 Høj
WPF 2015 Lav
Microsoft Office Add-ins 2015 Lav
   
Microsoft Internet Information Services (IIS) (6.0 og nyere) 2016 Medium
Web services REST/SOAP 2016 Høj
WebAPI/WCF 2014 Lav
OData 2016 Lav
ASP.NET 2016 Høj
JavaScript 2015 Medium
JQuery /AngularJS 2015 Medium
HTML4+5/CSS2+3 2016 Høj
Bootstrap 2016 Medium
Foundation 2015 Lav
SharePoint 2013 Enterprise (Firebrand kursus, intet cert.) 2014 Lav
   
Microsoft SQL Server (2005 og nyere) 2016 Medium
SQL (T-SQL på SQL Server) 2016 Medium
DTS/SSIS 2016 Lav
Reporting Services 2009 Lav
Business Objects Crystal Reports (9, XI) 2016 Høj
   
Microsoft Dynamics CRM 3+4 (cert. MB2-421, CRM-30-422) 2011 Lav
CDM Flexible (5.2 og nyere) 2016 Høj
Smalltalk (Visual Smalltalk Enterprise)
 
2016 Høj